Zmysły nie mniej od duszy mają do objawienia swe własne tajemnice duchowe.

Oscar Wild

Z przyjemnością informujemy, iż największe na świecie Stowarzyszenie ASI Sensory Integration Network w Wielkiej Brytanii pisze o naszym Stowarzyszeniu, polskim modelu szkoleń i historii SI w Polsce. Artykuł dostępny jest tutaj.

Członkostwo

Członkostwo w SISM przeznaczone jest wyłącznie dla terapeutów, którzy uzyskali uprawnienia w zakresie SI na  kursach prowadzonych/współprowadzonych przez polską instruktor Małgorzatę Karga oraz zagranicznych instruktorów wpółpracujących z międzynarodową grupą szkoleniową ASI®. 

Członkostwo jest jednolite, dobrowolne i bezpłatne. Pozwala na identyfikację w środowisku ASI® oraz pierwszeństwo przyjęcia na ewentualne warsztaty lub szkolenia. Docelowo pragniemy również zrzeszać osoby kończące kursy z zakresu holistycznej metody SensiMotor®.

Zasady członkostwa:

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

  • Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do SISM drogą mailową na adres info@sism.org.pl (wiadomość musi być wysłana z adresu e-mail podanego w Deklaracji Członkowskiej).
  • Wykluczenia ze Stowarzyszenia.

Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić na skutek:

  • Działania na szkodę Stowarzyszenia.
  • Pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu

    Terapeuto SI, w rubryki SensiMotor wpisz '0' / 'Brak'. W przypadku wątpliwości poprosimy Cię o skan/zdjęcie certyfikatu.

    Jeśli chcesz znajdować się na  liście terapeutów widocznej na naszej stronie wypełnij swój profil tutaj.

    Poniżej znajduje się deklaracja członkowska. Lista członków SISM nie jest upubliczniana.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Deklaruję, iż pragnę zostać członkiem Stowarzyszenia Integracji Sensomotorycznej.